En god kopp kaffe från Costa Rica

Hur kan man stödja mänskliga rättigheter i världen på ett konkret sätt?

Lösningen är inte så komplicerad …speciellt inte om du gillar att dricka kaffe. Vi i Reroute gillar våra kaffepauser. Inte minst under dessa kalla och mörka morgnar.

“I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela 1 procent av världens kaffe. Det innebär att vi i genomsnitt dricker nio kilo kaffe per person och år. Men endast en liten del av den enorma mängd kaffe som säljs i Sverige garanterar produktionsförhållanden enligt Fairtrade/Rättvisemärkts kriterier.

Efter olja är kaffe världens största handelsvara och är en av de allra viktigaste exportvarorna för många utvecklingsländer. Kaffeproduktionen berör direkt 20-25 miljoner odlare och garanterar livsuppehället för mer än hundra miljoner människor världen över. Det mesta kaffe vi dricker här i Sverige kommer från Brasilien, Colombia, Kenya, Guatemala och Costa Rica.”  (Hela artikeln och referensen här).

Rättvisemärkt är ett koncept och initiativ som kräver vår uppmärksamhet och som bygger på att främja och stödja tillämpningen av de mänskliga rättigheterna för tusentals människor. Varje gång du dricker en kopp kaffe med Fairtrade-symbolen på förpackningen, stödjer du mångas rätt till att “åtnjuta rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden” (artikel 7 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter).

Med en god kopp kaffe från Costa Rica, arbetar vi idag med att främja gemensamma initiativ för Rättvisemärkt och med att ge föreläsningar om Fairtradekonceptet och hur detta hänger ihop med utvecklingen av mer fredliga samhällen.

——–

Are you looking for ways to support human rights in the world? The solution is not that complicated… specially if you like to drink coffee. We in ReRoute like to drink coffee a couple of times per day. Specially during these cold and dark mornings of almost december.

“In Sweden, we are at the top on coffee drinking by consuming 1 percent of world’s coffee. It means that we on average drank nine kilograms of coffee per person per year. But only a small part of the huge amount of coffee sold in Sweden ensures the production conditions according to Fair trade criteria.

After oil, coffee is the world’s largest merchandise and is one of the most important exports for many developing countries. Coffee production is directly related to 20-25 million farmers and guaranteeing the livelihood of more than one hundred million people worldwide. Most of the coffee we drink here in Sweden comes from Brazil, Colombia, Kenya, Guatemala and Costa Rica.”  (Referens and the whole article here).

Fairtrade is a concept and initiative that is calling our attention based on the fact that promotes and support the application of human rights to thousands of people. Every time that you drink a cup of coffee with the “Fairtrade” symbol on the package, you are improving ” the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work” (Article 7. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).

While drinking some good coffee from Costa Rica, we are working with initiatives on Fairtrade and with lectures about the Fairtrade concept and how it is related to the development of more peaceful societies.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s